Verzekeringen

Verzekering

Het gemeentebestuur heeft een verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van kinderen en de vrijwilligers van de speelpleinwerking. Er is ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen voor de vrijwilligers en kinderen tijdens hun verblijf op het speelplein. Schade veroorzaakt aan brillen, kleding, juwelen, … en schade door diefstal zijn verzekerd.

Wat bij ziekte of ongeval?

Op het speelterrein is EHBO-materiaal aanwezig. Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, dan verwittigen we de ouders. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing.

Bij een ongeval raadplegen we dokter Van der Sypt (Kasteeldreef110, 9920 Lovendegem). Bij zeer ernstige noodgevallen verwittigen we de hulpdiensten. De speelpleinverantwoordelijke verwittigt steeds de ouders en de jeugddienst. Bij ongevallen vult de speelpleinverantwoordelijke zo snel mogelijk het verzekeringsformulier voor ongevalsaangifte in.